Kalite Anlayışımız - İSG - Çevre Politikamız

Ana Hissedarımız OYAK’ın Vizyon, Misyon Ve Değerleri Doğrultusunda;
 
•Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemlerini tüm süreçlerimizde etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştirmek,
•Hizmetlerimizi; Teknolojik yenilikler ile pazardaki gelişmeleri takip ederek Müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yüksek verimlilik, üstün kalite ve düşük enerji tüketimi ile çevreye duyarlı ve iş sağlığı güvenliğinden ödün vermeden sunmak,
•Kalite, İş sağlığı ve Güvenliği ile Çevre bilincini yaymak, çalışanlarımızın eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, iş kazalarına ve  çevre kirliliğine karşın tutumlarını geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek,
•Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun hareket ederek, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli gelişimini sağlamak,
•Sürekli gelişim için eğitimin gerekliliğine inanan, etik değerlere önem veren, iletişim ve katılımcılığı benimseyen ölçme ve kıyaslama  yöntemleri kullanarak öz değerlendirme yapan kurum kültürünü oluşturmak,
•Kaynaklarımızı tam ve etkin kullanarak çevreye duyarlı hareket etmek ve bu çerçevede verimliliğimizi arttırmak,
•Tedarikçilerimizle karşılıklı güven ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde çalışmak,
•Satış gelirlerimizi arttırarak ve yeni istihdam alanları yaratarak, kalitemizle sürekli gelişmeyi sağlamak,

 OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.; Yönetim Sistemleri konularında Yasal Mevzuatlara ve Standartlara Uyacağını Taahhüt Eder.