Kalite Anlayışımız - İSG - Çevre Politikamız

İş Sürekliliği Politikamız

OYAK Pazarlama , çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişebilecek ve kritik iş fonksiyonlarında kesintilere yol açabilecek bir olay,  kriz veya felaket anında, e-fatura süreçlerinin ve servislerinin sürekliliğinin sağlanması, bu servislerin önceden planlanan sürelerde ve öncelikler doğrultusunda normale döndürülmesine yönelik, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Standardında belirtilen ilkeleri benimsemiş ve uygulamaya almıştır.
 
İş sürekliliği yönetiminin temel amacı, iş etki analizi ile tespit edilmiş e-fatura hizmetini müşterilerle yapılmış sözleşmelerde yer alan, hedeflenen kurtarma zamanları içerisinde işlevsel hale getirmektir. Bu ana amaç doğrultusunda, e-fatura hizmetinde kesintiye neden olan bir olayı takiben, ilk müdahale ve iş kurtarmada izlenecek strateji şu amaçları temel alır:
  • İnsan yaşamını ve güvenliğini sağlamak,
  • OYAK Pazarlama Teknoloji Hizmetleri’nin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için e-fatura hizmetini olabilecek en az kesinti ile sürdürmek,
  • OYAK Pazarlama Teknoloji Hizmetleri’nin itibarını zedeleyecek riskleri yönetmek,
  • Olağanüstü durum anında kritik kararları almak için geçecek zamanı en aza indirmek,
  • Olayın boyutunu, çıkan sorunları ve sonuçları değerlendirmek,
  • Tehdidi kontrol etmek,
  • Operasyonları olabildiğince hızlı aktive etmek,
  • İç ve dış iletişimi, medya ile olan ilişkileri yönetmek,
  • Temel paydaşların (Yasal merciler, hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler) menfaatlerini korumak.