Kalite Anlayışımız - İSG - Çevre Politikamız

Üçüncü Taraflarla Çalışma Politikamız

OYAK Pazarlama , hizmet ya da ürün tedarikçileri, iş ortakları, danışmanlar ve diğer üçüncü taraflarla iş birliklerine giderek müşterilerine çözümler üretebilir. Üçüncü taraflarla çalışmanın temel güvenlik esasları aşağıdaki hususları içerir:
  • OYAK Pazarlama Teknoloji Hizmetleri olarak, bilgi varlıklarına erişim ihtiyaçlarına bağlı olarak tedarikçilerini sınıflandırır ve olası riskleri belirler.
  • Üçüncü tarafların bilgiye erişim yetkileri OYAK Pazarlama Teknoloji Hizmetleri tarafından belirlenir, tanımlanır ve gerekirse geri alı
  • Bir tam günü aşkın ortak iş üretilmesini gerektiren tüm üçüncü taraflarla çalışma süreçleri, iş sözleşmeleri ile karşılıklı güvenceye alınır.
  • İş sözleşmelerinde üçüncü tarafın sağlayacağı hizmeti yerine getirirken OYAK Pazarlama Teknoloji Hizmetleri’nin bilgi güvenliği politikasına ve kabul edilebilir kullanım politikalarına uyması gerektiği, kendisinin kullanımına sunulan bilgileri hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşmayacağı, işin sona ermesi durumunda tarafların yükümlülükleri, fikri mülkiyet hakları açıkça ifade edilir.
  • Tüm üçüncü taraf sözleşmeleri, yapılan işin özelliğine göre belirlenen süreli gizlilik hükümleri içerir. Gizlilik hükümleri üçüncü tarafa açılacak gizli nitelikli bilgileri mümkün olduğunca açık halde tanımlayacak, bu bilgilerin korunması için gerekli yöntemlere ve koşullara ilişkin tarifleri içerecektir.
  • Üçüncü taraf çalışanlarının eğitim ve farkındalık gereksinimleri karşılıklı olarak belirlenir ve sözleşme kapsamında güvence altına alınır.
  • OYAK Pazarlama Teknoloji Hizmetleri, üçüncü tarafların sunduğu hizmetlerin sözleşmelere uyumunu, performans düzeyini, bilgi güvenliği politikalarına uyumunu değerlendirmek amacıyla belirlenen aralıklarla denetimler düzenler.